top of page

Jak to funguje

obr 1.jpg

1. Představení možností

Jako cizinec máte několik možností, jak si pořídit nemovitost na Bali:

1/ Pronájem již existujícího domu/vily

2/ Koupení již existující nemovitosti (s pozemkem nebo na pronajatém pozemku)

3/ Postavení vlastního domu na pronajatém pozemku

4/ Postavení vlastního domu na zakoupeném pozemku (pod založenou firmou se zahraničními majiteli)

Obr 3.jpg

3. Ideální varianta

Na základě zvážení všech možností si klient zvolí nejvhodnější variantu pro jeho potřeby. V této fázi se sepisuje rámcová smlouva na základě českého práva, která upravuje veškeré vazby a chrání obě smluvní strany.

obr 5.jpg

5. Výběr vhodné lokality, domu nebo pozemku

Dle požadavků klienta vyhledáme pozemek případně nemovitost.

Nezbytnou součástí je PRÁVNÍ KONTROLA veškerých vazeb, možnosti výstavby a dalších povolení.

Obr 2.jpg

2. Konzultace potřeb

* Účel nemovitosti / jen vlastní užití nebo i na pronájem

* Podnikatelský záměr / možné na různé druhy podnikání

* Rozpočet resp. velikost a lokalita

* Poptávka po již postavené nemovitosti nebo žádost o vilu na klíč

Obr 4.jpg

4. Založení indonéské firmy se zahraničními majiteli

Nezbytný krok k bezproblémovému pobytu ve vlastní vile na Bali – současně umožňuje různé podnikatelské aktivity včetně pronájmu nemovitosti. V neposlední řadě máte možnost vyřídit si INVESTORSKÁ VÍZA, která opravnují majitele i jeho rodinu k dlouhodobému pobytu na Bali. A to i v případě, že je země uzavřená jiným cizincům! Se zajištěním víz vám pomůžeme.

Založení předchází představení všech práv a povinností souvisejících s podnikáním v Indonésii.

Při začátku podnikání nabízíme prvotní podporu s reporty a účetními aktivitami – doporučení spolehlivých kontaktů.

Firma se zakládá dle indonéského práva. Smlouva je vyhotovena v indonéštině, angličtině a v češtině.

Minimální investice požadovaná indonéskými zákony je 160.000 Eur.

obr 6.jpg

6. Odsouhlasení nákupu konkrétního pozemku/domu

Pozemek, popř. vila se pronajímá nebo kupuje na základě indonéského práva. Smlouva je vyhotovena v indonéštině, angličtině a v češtině.

Naše firma je zodpovědná za uhrazení veškerých daní a poplatků státu za tuto transakci.

obr 7.jpg
obr 8.jpg

7. Představení a schválení architektonických návrhů a rozpočtu na stavbu a realizace

V případě, že se rozhodnete stavět dům, vilu nebo resort dle vlastních představ, následují další kroky.

Dle požadavků klineta připravíme s týmem profesionálních architektů návrhy stavby, materiálů, včetně rozpočtu a časového plánu.

Po schválení bude následovat smlouva na stavbu v daném rozsahu a podobě. Smlouva je vyhotovena v indonéštině, angličtině a v češtině.

Poté s týmem stavebních odborníků budeme realizovat stavbu dle dohody. Pod každodením dohledem a kontrolou kvality provedení.

8. V případě zájmu vybavení nábytkem a doplňky

Na zakladě požadavků a schválených designů můžeme také zajistit vybavení nábytkem a vším potřebným pro nastěhování do hotového.

bottom of page